Archive for March, 2015

skoki

03/10/2015 18:55

Skok Stefczyka to jest skok na waszą kasę ta “instytucja” powinna zostać zamknięta, jedna wielka lichwa, pobierają odsetki na co im sie podoba,tak aby na spłatę kapitału głównego nic nie zostało, tak, że dług zamiast maleć – rośnie, sami się przyznali, ze połowa ich Klientów, to osoby, które mają sprawy w sądzie…

Największa spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w Polsce – Kasa Stefczyka – działa na rynku finansowym od 1993 roku. Od tego czasu niezmiennie cieszy się zaufaniem swoich członków i uznaniem coraz liczniejszych grup konsumentów. Pragnę przy tym przypomnieć, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami, a ich działalność opiera się na zasadzie wzajemności. Członkowie Kas są współwłaścicielami instytucji, której powierzają swoje oszczędności. Należy również pamiętać, że Kasa Stefczyka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa i podlega właściwym instytucjom nadzorczym i kontrolnym, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. Depozyty powierzone Kasie objęte są także gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  Moje niespełna 10 i 11- letnie obciążone są długiem 50 tys. zł mimo odrzuconego spadku, po jakimś nieznanym wujku . To są wasze priorytety, nękanie ludzi. A rozmawiać nie ma z kim. Złodzieje. O mojej sprawie dowie się na pewno duże grono odpowiednich osób. Nie pozwolą abyście zrujnowali życie moje i moich dzieci.
Co więcej, ideą jednego z inicjatorów ruchu spółdzielczości finansowej w Polsce i patrona Kasy – Franciszka Stefczyka było zwalczanie lichwy. Kontynuując tę tradycję Kasa Stefczyka, aktywnie angażuje się w walkę z wykluczeniem finansowym i krzewienie wiedzy ekonomicznej wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Być może ideą Pana Stefczyka było likwidowanie lichwy , ale niestety Kasa Stefczyka to w najczystszej postaci instytucja lichwiarska.
Choć muszę szczerze przyznać iż konstrukcja waszych umów kredytowych to majstersztyk oszustwa w świetle “prawa”.
Ponieważ priorytetem funkcjonowania Kasy jest działanie dla dobra jej członków, Kasa Stefczyka dąży do rzetelnego i sumiennego wywiązywania się ze spoczywających na niej obowiązków i stara się służyć swoim członkom przy wyjaśnianiu ewentualnych problemów, które pojawiały się we wzajemnej współpracy. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Kasy, którzy pomogą znaleźć właściwe rozwiązanie zaistniałej sytuacji – za pośrednictwem infolinii, w trakcie wizyty w najbliższej placówce Kasy lub poprzez stronę internetową


Tags:, , , .
Categories:Uncategorized