Archive for July, 2015

strefa

07/5/2015 16:05

Ani wyjście ze strefy euro ani realizacja reform nie jest żadną ‘śmiercią’. Najlepiej by było dla Greków i wszystkich pozostałych, gdyby Grecja zrobiła jedno i drugie: przyjęła plan reform i jednocześnie wyszła ze strefy euro. Wtedy miała by własną walutę, która by się szybko ustabilizowała dzięki reformom. Obniżanie wydatków państwa na emerytury i częściowo administrację jest warunkiem istnienia każdego państwa w Europie, co wynika wprost z demografii i matematyki. Szukanie winnego nic tu nie pomoże.
A głównym winnym poza nieodpowiedzialnymi rządami i wyborcami domagającymi się emerytur, zasiłków i dotacji jest doktryna tzw. keynesizmu (wszystko jedno, czy zgodnie z pierwotnym Keynesem czy nie), która nakazuje pobudzać popyt kredytami, co zrealizowały w latach 1995-2008 banki centralne UE oraz USA. Może warto byłoby postawić pytanie dlaczego banki pożyczały w końcu zwykle się sprawdza stan klienta. Warto również postawić pytanie czy aby tutaj nie prowadzono celowej polityki zadłużania Grecji w celu dokonania później pod pozorem ściągnięcia długu uzależnienia kraju. Brytyjczycy Francuzi Niemcy mają pod tym względem doświadczenie wystarczy choćby przyjrzeć się temu co się działo w XIX wieku w Egipcie i państwach magrebu Tunezji i Maroku oraz Chinom.


Categories:Uncategorized