roztwór

w sprawie rozpoczecia budowy kolektorow slonecznych.
Dzis podaje dla poczatkujacych ciekwa lektore o wyborze typu kolerktora .
Mysle, ze to zainteresuje rowniez kolegow zaawansowanych w budowie kolektorow slonecznych.

Tutaj zarzucam te rzeczy może ktoś wcześniej po eksperymentuje z absorberem miedzianym.

Miedź bardzo łatwo i trwale można zabarwić na kolor czarny. Wystarczy tylko sporządzić roztwór o składzie:
woda 100 cm3
azotan miedziowy Cu(NO3)2 20 g
azotan srebra AgNO3 0,2 g
A oto przepis na wykonanie roztworu: w 80 cm3 wody de-stylowanej rozpuszczamy azotan miedziowy, a osobno, w 20 cm3 wody destylowanej – azotan srebra. Bezpo-średnio przed czernieniem oba te roztwory zlewamy razem, mieszamy i -moczoną w nim szmatka zwilżamy odpowiednio już przygotowane przedmioty miedziane. Po zwilżeniu całego przedmiotu opala się go nad ogniem, na przykład nad świecącym płomieniem gazu. Początkowo przedmiot ogrzewamy powoli a następnie już silnym płomieniem. Ogrzewać należy tak długo. aż utworzone początkowo zielone zabar-wienie przy-bierze kolor czarny. Po ostygnięciu przedmioty czyści się miękką szmat-ką, a jeżeli cala ich powierzchnia nie uzyskała równomiernego koloru czarnego, zwil-ża się je jeszcze raz roztworem i znów opala.
Na zakończenie procesu obróbki, po wyszczotkowaniu (bez mycia), przedmioty po-winniśmy lekko natrzeć oliwą lub wazeliną. Stosując ten przepis musimy pamiętać, że w skład roztworu do czernienia wchodzi azotan srebra. Związek ten tworzy na skórze, tkaninach czy drewnie bardzo trudne do usunięcia plamy, i to początkowo niewidoczne.

wielosiarczek potasu KXSX
(tzw. wątroba siarczana) 14 g
kwas solny stężony 0,5 cm3
Temperatura tego roztworu powinna wynosić 30-40°C, zaś czas barwienia zależy od koloru, jaki chcemy uzyskać. Po uzyskaniu pożądanej barwy przedmiot trzeba do-kładnie umyć w zimnej, a następnie gorącej wodzie i wysuszyć. Suchy już przedmiot nacieramy lekko czarnym woskiem szewskim i przeszczotkowujemy miękką, włosia-ną szczotką, aby nadać mu piękny połysk oraz dużą odporność na wilgoć.
Najtrwalszą czarną warstewkę tlenkową na miedzi uzyskujemy jednak nie me-todą chemiczną, ale elektrolityczną. Oto przepis: Do  http://naprawa-kanalizacji.pl/inspekcja-tv-kanalizacji/ zlewki o pojemności 200 cm3 wiewamy 15-20% wodny roztwór wodorotlenku sodu NaOH. Zlewkę ustawiamy na siatce azbestowej i ogrzewamy roztwór do 90°C. Następnie zawieszamy w zlewce wyczyszczony uprzednio do połysku element miedziany i łączymy go z dodatnim bie-gunem źródła prądu stałego. Drugą elektrodą, katodą, będzie pałeczka węglowa. Rozpoczyna się elektroliza. Już po chwili zauważamy, że anoda, czyli blaszka mie-dziana, wyraźnie ciemnieje, a po około 5 minutach staje się zupełnie czarna. Nic dziwnego, pokrywa się ona warstewką czarnej powłoki, utworzonej z tlenku miedzio-wego CuO. Czarny tlenek miedzi(II) CuO powstał na anodzie w wyniku bezpośredniej syntezy tlenu z miedzią. Utworzona w ten sposób powłoka tlenkowa jest szczelna i doskonale przylega do podłoża. Po dokładnym wypłukaniu w wodzie, wysuszeniu i lekkim natłuszczeniu powłoką ta jest bardzo efektowna, trwała dzięki swej zwartości i doskonałemu związaniu z podłożem, ponadto długo i skutecznie chroni metal przed korozją.
Miedź można również czernić przez szybkie nacieranie, bez opalania, takim oto roz-tworem:
woda 100 cm’
czterosiarczek potasu K2S4 3 g
chlorek amonu NH4Cl 1 g
Odpowiednio przygotowane przedmioty nacieramy tym roztworem i chwilę czekamy.
Po zwilżeniu miedź natychmiast nabiera barwy ciemnoszarej która szybko przecho-dzi w głęboką czerń.
Zabarwienie ciemnobrązowe, niemal czarne, możemy również otrzymać ką-piąc odpowiednio już przygotowane przedmioty miedziane w roztworze:
woda 100 cm3

Nie bede sie rozpisywal a jedynie konczac polecam lektore bo naprawde warto przeczytac.


Sory, the comment form is closed at this time.